Łęgajny

Łęgajny

czwartek, 31 lipca 2014

Ptaki

Bielik. Największy ptak drapieżny w Polsce. Pierwowzór naszego godła. Rozpiętość skrzydeł 2,4 m.

Żuraw. Największy z ptaków w Polsce. Jest pod ochroną. Rozpiętość skrzydeł 2,4 m.

Łabędź. Rozpiętość skrzydeł 2,35 m.

Bocian. Rozpiętość skrzydeł do 2,15 m.

Sójka

Grzywacz- gołąb dziki

Dzięcioł

sikorka
Kogut domowy

Dzwoniec


Sikorka bogatka


Sikorka modraszka


Sikorka uboga
Kwiczoł


Sroka

Wróbel
Gil


Fauna i flora

Poznajmy naszą faunę i florę, a zadziwi nas swoim bogactwem i egzotyką.

piątek, 25 lipca 2014

Nowe osiedle Łęgajny

Na wzgórzu, gdzie swoje siedlisko ma paź królowej, powstało nowe osiedle dla 16 rodzin. Przyszłym mieszkańcom życzę, żeby tutaj znaleźli swoje miejsce na ziemi. I żeby jak najszybciej poczuli się mieszkańcami Łęgajn. Z całego serca -Sołtys
Grupowe zdjęcia mieszkańców Łęgajn